dnes je 28.3.2023

Postupy pro následná opatřeníGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedílnou součástí interního whistleblowingu jsou postupy pro následná opatření, kterými se rozumí interní opatření organizace související s přijetím oznámení a jeho prošetřováním.

Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajůGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již ze samotné podstaty interního whistleblowingu, který je založen na rozsáhlé interní komunikaci řady zaměstnanců a případně i třetích osob, vyplývá, že je tento specifický interní mechanismus v soukromém i veřejném sektoru bezprostředně spojen i…

Druhy interních kanálů pro oznamováníGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco je standardně vyžadováno, aby interní kanály pro oznamování bezvýjimečně plnily shora popsané rámcové požadavky, požadavky na stanovení konkrétních druhů kanálů pro oznamování jsou naopak zpravidla v tomto směru podstatně méně striktní a…

Rámcové požadavky na interní whistleblowingGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo shora konstatováno, tak by interní mechanismus pro oznamování nekalého jednání měl být u každé organizace rámcově zaveden a nastaven jako transparentní, organizačně a technicky zabezpečený a důvěrný vnitřní…

Co jsou interní kanály pro oznamování (whistleblowing) a jak je zavádětGarance

28.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem a výchozím předpokladem celé konstrukce whistleblowingu jsou interní kanály pro oznamování protiprávního (nekalého) jednání, které jsou v dotčené právní úpravě anebo v aplikační praxi označovány rovněž jako vnitřní oznamovací systémy, etické a…

Nahrávám...
Nahrávám...