dnes je 18.7.2024

Input:

118/2023 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

č. 118/2023 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2023
o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Obsah, struktura a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
(1)  Údaji pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o
a)  anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)  registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c)  nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 119/2023 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d)  spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě podle § 20c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2023.
 
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2023 Sb.
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty
Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, se stanoví takto:
1.  Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 
Číslo
Kód
Název
Definiční skupiny léčiv
Vyřazovací pravidla
1
THY
Poruchy štítné žlázy
H03A, H03B
 
2
PSY
Antipsychotika,
Alzheimerova choroba,
léčba závislostí
N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BC51
 
3
DEP
Léčba antidepresivy
N06A
ne, pokud zároveň PSY
4
CHO
Hypercholesterolémie
C10 mimo (C10AC01, C10BX03)
ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH
5
DMH
Diabetes s hypertenzí
A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01, C03DA04), C07, C08 mimo (C08CA06), C09 mimo (C09DX04)
ne, pokud zároveň DMI
Nahrávám...
Nahrávám...