dnes je 21.8.2019
Informace k produktu

Portál PHmax.cz - fundované články o reformě financování regionálního školství, příklady, výpočty.

Základní principy reformy financování:

 • reforma financování v
 • reforma financování v
 • reforma financování v
 • reforma financování školských zařízení

Financování po reformě:

 • financování pedagogické práce
 • financování nepedagogické práce

PHmax:

 • výpočet PHmax a nastavení organizace školního roku
 • PHmax pro ZŠ
 • PHmax pro školní družiny
 • PHmax pro mateřské školy
 • PHmax pro střední školy

Právní předpisy související s reformou financování škol.

V rámci předplatného bezplatný odpovědní servis na Vaše dotazy související s reformou financování regionálního školství.

Předplatné

Semináře - aktuální nabídka

Novela inkluzivní vyhlášky

30.8.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Ředitelé mateřských i základních škol se často potýkají s nejasnostmi v oblasti náplně práce asistentů, ale také jejich přesných kompetencí. Připravte se na novely inkluzivní vyhlášky s účinností od 1. 10. 2019

Reforma financování škol

5.9.2019, Olomouc, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče

16.9.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Dokumentace mateřské školy v praxi

20.9.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Míra administrativy v resortu školství stále narůstá a patří mezi zatěžující faktory pedagogické praxe. Nový školní rok přinese řadu změn, mezi zásadní patří novely tzv. inkluzivní vyhlášky, která se promítne také v úpravách školní a třídní dokumentace. Přijďte načerpat informace, které Vám v praxi usnadní práci.

Mateřská škola v roce 2019 - konference

4.10.2019, Pardubice, Mgr. Lenka Bittmannová, Bc. Lenka Polášková, PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

Co přinese mateřským školám školní rok 2019/2020? Dozvíte se na konferenci Mateřská škola v roce 2019.

Obsah
Reforma financování regionálního školství LIVE