dnes je 14.8.2022

Druhy interních kanálů pro oznamováníGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco je standardně vyžadováno, aby interní kanály pro oznamování bezvýjimečně plnily shora popsané rámcové požadavky, požadavky na stanovení konkrétních druhů kanálů pro oznamování jsou naopak zpravidla v tomto směru podstatně méně striktní a…

Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajůGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již ze samotné podstaty interního whistleblowingu, který je založen na rozsáhlé interní komunikaci řady zaměstnanců a případně i třetích osob, vyplývá, že je tento specifický interní mechanismus v soukromém i veřejném sektoru bezprostředně spojen i…

Postupy pro následná opatřeníGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedílnou součástí interního whistleblowingu jsou postupy pro následná opatření, kterými se rozumí interní opatření organizace související s přijetím oznámení a jeho prošetřováním.

Rámcové požadavky na interní whistleblowingGarance

30.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo shora konstatováno, tak by interní mechanismus pro oznamování nekalého jednání měl být u každé organizace rámcově zaveden a nastaven jako transparentní, organizačně a technicky zabezpečený a důvěrný vnitřní…

Co jsou interní kanály pro oznamování (whistleblowing) a jak je zavádětGarance

28.11.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem a výchozím předpokladem celé konstrukce whistleblowingu jsou interní kanály pro oznamování protiprávního (nekalého) jednání, které jsou v dotčené právní úpravě anebo v aplikační praxi označovány rovněž jako vnitřní oznamovací systémy, etické a…

Změny ve vyhlášce o FKSP od 1. 1. 2022Garance

15.11.2021, Ing. Eliška Hrzyláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je v § 12 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic od 1. ledna 2022 doplněna možnost přispívat zaměstnancům nejen na penzijní připojištění nebo na…

Průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad od 19. října 2021Archiv

2.11.2021, Verlag Dashöfer, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyšší částku průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.…

Směrnice k vedení projektu v rámci programu Erasmus+Garance

26.10.2021, Verlag Dashöfer, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Název projektu: ………………………………………………………………………..

Příplatek za třídnictví od 1. září 2021Garance

31.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na začátku nového školního roku pedagogické pracovníky čeká další zlepšení jejich platových podmínek. Navyšuje se rozpětí příplatku za třídnictví. Je to drobná satisfakce za dosud neschválenou novelu zákona o pedagogických pracovnících, která, pokud by byla…

Vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách - změny ve vyhláškách o předškolním a základním vzděláváníGarance

10.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění…

Nahrávám...
Nahrávám...