dnes je 8.12.2021

Input:

Směrnice k vedení projektu v rámci programu Erasmus+

26.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Směrnice k vedení projektu v rámci programu Erasmus+

Verlag Dashöfer, s. r. o.

Název projektu: ………………………………………………………………………..

Registrační číslo projektu: ……………………….

Platnost projektu: od ……………………….. do …………………..

Vnitřní směrnice č.: …………../……………..

Realizační tým:

……………………… (jméno, příjmení), ředitel školy

……………………… (jméno, příjmení), koordinátor projektu

……………………… (jméno, příjmení), ekonom

Ostatní členové týmu:

např. pro KA1 učitelé konající aktivity, předseda předmětové komise cizích jazyků atp.:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Pro KA2 učitelé zodpovědní za realizaci finálních produktů, organizaci Exchange atp.:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Řízení projektu po obsahové stránce:

Zajištění výstupů projektu po obsahové stránce je realizováno řídícími pracovníky a odpovědnými pedagogickými pracovníky dle stanovených kompetencí.

Realizační tým se schází ………………………… (např. 1x měsíčně). Tématem schůzek je sledování plnění harmonogramu realizace aktivit a řešení operativních problémů, včetně oblasti financování.

Celý pracovní tým se schází …………….. Tématem je souhrn realizovaných aktivit za uplynulé období a výhled do dalšího období. Obsahem je i sdílení zkušeností a předávání novinek souvisejících s projektem.

V případě potřeby se realizační tým (celý pracovní tým) setkává mimo stanovený harmonogram.

Odměňování:

Koordinátor ……………… Kč/ hod

- Koordinace projektu

- Kontrola finálních produktů

- Kontrola a schvalování ( se souhlasem ředitele) čerpáni finančních prostředků

- Příprava, organizace a vedení porad realizačního i pracovního týmu

- Odborné vedení týmu v souladu s kontraktem… (jde pouze o příklady činností)

Ekonom ……………… Kč/ hod

- Kompletace podkladů pro mzdovou a účetní agendu včetně účtování

- Zajišťování personální agendy

- Kontrola čerpání finančních prostředků

- Spolupráce s koordinátorem projektu a vedením školy dle potřeby… (jde pouze o příklady činností)

Financování projektu:

Zdrojem financování je přijatý grant ve výši ……………… EUR/Kč.

Z toho na:

- Organizaci a řízení ……………… EUR/Kč

- Cestovné ……………… EUR/Kč

- Pobytové náklady ……………… EUR/Kč

- Kurzovné (u KA1)

Nahrávám...
Nahrávám...