dnes je 10.12.2022

Input:

Směrnice k vedení projektu v rámci programu Erasmus+

26.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Směrnice k vedení projektu v rámci programu Erasmus+

Verlag Dashöfer, s. r. o.

Název projektu: ...................................................................................

Registrační číslo projektu: ............................

Platnost projektu: od ............................. do .......................

Vnitřní směrnice č.: ............../.................

Realizační tým:

........................... (jméno, příjmení), ředitel školy

........................... (jméno, příjmení), koordinátor projektu

........................... (jméno, příjmení), ekonom

Ostatní členové týmu:

např. pro KA1 učitelé konající aktivity, předseda předmětové komise cizích jazyků atp.:

.............................................

.............................................

.............................................

Pro KA2 učitelé zodpovědní za realizaci finálních produktů, organizaci Exchange atp.:

.............................................

.............................................

.............................................

Řízení projektu po obsahové stránce:

Zajištění výstupů projektu po obsahové stránce je realizováno řídícími pracovníky a odpovědnými pedagogickými pracovníky dle stanovených kompetencí.

Realizační tým se schází .............................. (např. 1x měsíčně). Tématem schůzek je sledování plnění harmonogramu realizace aktivit a řešení operativních problémů, včetně oblasti financování.

Celý pracovní tým se

Nahrávám...
Nahrávám...